ALLAH(CC) TEKDİR
Süavi UYUM

Süavi UYUM

ALLAH(CC) TEKDİR

10 Eylül 2019 - 17:44

Allah(CC) tektir, tekleri sever, öyleyse ehli Kur’an vitri kılın. Hz. Ali (R.A) Hadis kitapları- Tirmizi, Ebu Davut, Nesai.
Allah(CC) Kur’an ı Kerimdeki Bakara suresi 16. Ayette, Yine o zalimler, “Allah veleddindi” dediler. Haşa! Doğrusu, göklerde ve yerde ne varsa O’nun, hepsi ona mutidir. Çocuk ihtiyacından uzaktır” buyurur. Bu ayeti açıklık getiren Sahih- i Buharinin Tecrid – Sarih kitabındaki bazı hadisler: Cilt 9 Sayfa 8, Hadis sıra no 1318, Hadisi nakleden Ebu Hureyre “Allah (CC)  buyurmuştur ki, Ademoğlu bana noksan sıfat isnad eder. Hâlbuki ona beni noksan sıfatla suçlamak gerekmezdi. Ademoğlu beni yalanlamak ister ki, buda ona yakışmazdı. Onun bana noksan sıfat isnadı güya İsa’nın benim oğlum olduğuna dair düşüncesidir. Ademoğlunun beni yalanlaması da Allah(CC) beni ilk yarattığı gibi iade suretiyle yaratacak değildir, demesidir” .
Cilt 11, sayfa 45, hadis sıra No 1677 hadisi nakleden Abdullah ibni Abbas “Allah(CC)buyuruyor ki: Bazı Ademoğlu beni yalanlar, bazısı da Allah’ın oğlu ithamını yapar. Hâlbuki o öldükten sonra, benim onu eskisi gibi iade edip yaratmaya gücüm yetmez sanır. Bana, Allah’ın (CC) oğlu var diyerek itham etmesi ise, hâlbuki ben kadın ve velet edinmekten uzak bulunuyorum.
Açıklama-Ayetteki ve hadisteki insanın çocuğuna denir ki genellikle çocuk demektir. Bu suretle çocuk edinmek yaratılanların işidir. Yaratıcı olan Allah(CC) evlenmek ve çocuk edinmekten uzaktır. Kur’an ı Kerim ayetlerinde bildirildiğine göre Yahudiler “Uzeyr peygamber Allah’ın(CC) oğludur” demişlerdi. Hristiyanlar da “Mesih İsa, Allah’ın (CC) oğludur iddiasında bulundular. Arap müşrikleri de “Melekler Allah’ın(CC) kızlarıdır” diyorlardı. Onların bütün bu iftira ve iddialarını ret ve Allah’ı(CC) Kur’an ı Kerimde dediklerini onaylamak için ayet i kerime nazil olmuş, peygamberimiz de yukarıdaki ve başka hadisleri söyleyerek açıklama yapmıştır.
Yorum: Türkler İslamiyet’e girmeden önceki kendilerine gönderilen ilahi bir dinin uzantısı olarak ve İslamiyet e girdikten sonra kişisel ve toplumsal yaşayışlarında(Gelenek – göreneklerinde) Allah’ın tek(Bir) olduğunu çeşitli alanlarda uygulamışlardır.

 • Taş ile istinca için poposunu temizlemek isteyen üç taş kullansın(Sahih Buhari, Ebu Hureyre, Cilt 1, sayfa 147)
 • İçinizden birinin kabından köpek su içerse, o kabı yedi kere yıkasın.(Sahih Buhari, Ebu Hureyre, cilt 1, sayfa 153)
 • Abdest alırken ağıza, buruna su ile temizlemek üç defa kolları, ayakları, yüzü yıkamak, başı mesh etmek bir defa. Namaz kılarken rükûda Sübhaneke rabbiyel azim 3, 5, 7, 9 defa, secdede Sübhaneke rabbiyel ala 3, 5, 7, 9 defa.
 • Kurban kesilen kurbanlık hayvanın eti üçe ayrılır. Biri muhtaçlara verilir, biri eşe dosta ikram edilir, biri ev halkının ihtiyacına ayrılır.
 • Düğün, sünnet merasimi için, şehirde mahalle, köyde tüm köye merasime çağrılma(Davet) hem sözlü söylenir, hem de üç beş gibi tekli sayılarda şeker verilir.
 • Cenaze namazı kılınırken safın tek sayıda olmasına dikkat edilir.
 • Sünnet olacak çocuk 1, 3, 5, 7, 9 gibi tekli yaşlarda sünnet ettirilir.
 • Cenaze evine kabir dönüşü helva- ekmek götürülürken ekmeğin 1, 3, 5, 7 gibi tekli olmasına dikkat edilir.
 • Dini bayramlarda Arefe günü komşulara hayır dağıtılırken tekli olmasına dikkat edilir.
 • Adak hayvanı kesen kişi adağını parçalayarak dağıtırken tek sayılı olmasına dikkat edilirdi.
 • Askere gidecek genç Alanyazı’da arabaya binerken arabaya binmeden, sulanarak katlanmış yufka ekmeği üç defa ısırtılır, askerden dönene kadar saklanır(Mehmet Çavuş’un Ethem Alğan uygulamış)
 • Civciv çıkarmak için gurk tavuk altına 7, 9, 11, 13 gibi tek sayıda yumurta konur.
 • Sebze dikilecek bahçedeki arık sayısının tekli olmasına dikkat edilir.
Kaynakça- Ethem Alğan(1921-2017), Sabir Güven (1954), Münevver Algan(1935-2015)
 

Bu yazı 859 defa okunmuştur .

YORUMLAR

 • 0 Yorum