İbrahim ACIKARA

İbrahim ACIKARA

DE GİDİ DE

ŞIGGIDAK

19 Aralık 2021 - 13:59
Reklam

-Kitledik endik geldik Buldan’a, diye anlatıyordu Çopurların Üsen, yanıbaşındakiEvyakanların Hilmi’ye.
Çopurların Üsen, Kepsel’deki bağından göçmüş, el tezgâhını da eşeğe yüklemiş, Güroluk’taki evine yerleşmişti.

  • Üzüm iyi miydi bari bu hoyun, Beyleece’nin dadına bakımadıkgari, diye sordu Aşgellerin Kemal, Çopurların Üsen’e.
  • Akıdeş bu hoyunyicekgada bilen olmadı. Hele kınalı Beyleece hiç veemedi desen olcek. Bekmez bile edemedik. Gurak gitti hovaala. Bi de bizim asmaala iyice gocadıgalan, diye cevapladı Çopurların Üsen.
Moramıdın Kahvesinde muhabbetin konusu kuraklık, Beylerce üzümü, gün balı, Kepsel bağlarıydı bugün.
Atıp tutmasıyla tanınan Aleflerin Hilmi sözlerine başlamadan önce kesik kesik öksürdü. Kahveci Halil İbram’a kahveleri söyledi.
  • Eveli biz çocukkenegöçeedik bağa. Bizim bağda Akyar’daydı. Babam ölünce sattık. Bi evimiz vaadı içinde. Yaz günü havuza gireedik. Anamlan babam bağ işlerini yapaala, tezgâh işleleedi. Gıraponişleedi babam.Ceryan bilen yokdu, gaz lambasınnanduraadık.bekseveedik bağı.
Her sene yaz gelmeden önce bene babam bi şişe ilaç verirdi. Bağ evine ilaçlı ge, guyruklu, geme, ilan çiyan olmasın derdi. Çok guvatlıydı ilaç. Bidene sinek gomazdı.
Hatta bi sene babam ginebi şişe zeheralıveedibazaadan. Al git bunu yarın güzeece her yanlara dök dedi. “Eh” dedim bindim eşeğe doğru bağa. Her yanlara döktüm, güzeecesaçdım. Bir iki gün soona deh ettim gineeşeğlen bağa gittim. Kapıyı ittiriyom, ittiriyomnahasınaçılmıyo.
“Üle bu kapıya ne olduyki, daha geçen gün şıggıdak açıldıydı”, deyeyükleniyom emme açılmıyor, gan terin içinde galdım. Neyse garizorlanlaraaçdım emme ne göösem ya. Ne gada gara Fatma, ne gada örümcek, guyruklu, geme vaasa, hepiciği de kapının aakasında ölmüşle. On altı gaz yağı tenkesi dereye attım geldim. Hem dökük geliyom hem de düşünüyom. “Üle bunla neden kapının aakasında ölmüşle”deye, meğersem bizim kapının altından hava geliyomuş, böcekle oodan hava alan deye hepsi bir hücum etmişle emme kaç para hepsi bir ölmüşle. O sene hiç böötü böcek göömedik. Babam duraaduraa“Eferinüle, bak bu sene bek güzee ilaçlamışsın, hiç bişeycikgörünmeyoootalıkta” derdi.
Gülmekten kahvesini bile içemeyen Evyakanların Hilmi, öksüre öksüre böldü lafını Aleflerin Hilmi’nin.
  • Üleakıdeş, tomtomcu olduğunu biliyoduk emme bu gada da atılmaz ülen. Hadi deyelimbitenke, bilimedin iki tenke olsun. On altı tenkedebban. Ya gahbecik ya, Baadırla çöplüğünde bile yoktur o gada ilan çiyan, bötü böcek, diyesiye kadar Aleflerin Hilmi çıktı gitti kahveden suratını asarak.
 
 
 

Bu yazı 687 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum