BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 9
Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 9

19 Ekim 2020 - 09:44
Reklam
Reklam
Reklam

Asarlar, asarlar, a benim canım asarlar, keserler, keserler, a benim canım keserler, en güzelini seçerler. Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım,  yağ gibi bal gibi dayak atarım, kömürlükte kömürlük, hanımlara ömürlük, beş param olsa, on param olsa, hanım teyze sağ olsa. Ya bundadır ya şunda, helvacının kel damında. Yağ yağ yağmur, teknede hamur, ver Allah’ım ve bi sel yağmur. Yağ yağ bakkalda, hanım durakta, bey konakta, bizim sizin dolapta. Ze ze Zeki Müren, taksiyi süren, annesi moruk, Belgin Doruk, cık cık Ayşecik, dalda erik, Fatma Girik, tabakta ayran Nezahat Bayram, denizde yosun, Necdet Tosun, tahta kaşık Ayhan Işık, Belgin Doruk ona âşık.
F- NİNNİLER
Araya araya bul diyeceğim ninni, yedi havan dipleri del diyeceğim ninni. Beşiği var huma dalı, örtüsü var yeşil halı, çocuk gider oyuna, kum doldurur koynuna, naha çocuk ölesin, yılan olup kovuklara giresin, şu karşıdan yollar iner, iner iner ardına döner, ak karanfiller boynunu eğer, ninni deyip belediğim, al bağırdak doladığım, bir Allah’tan dilediğim ninni. Gehgehin danası, Ayşe gelinin kınası, Hasan dayı hani bu çocukların anası. Kara dağların halısı, uzun da biter mazısı, koca bağlar çalısız olmaz, ulu çamlar pürüsüz olmaz, aslan yavrum ninnisiz uyumaz. Avlu kapının kanadı, üstüne kumru tünedi, ben ninni çaldım, yavrum dinledi. Ninni ninni ninninin anası asmaya kurdum salıncak, içine koydum oyuncak, benim de oğlum tomurcak. Nenni nenni nenni al gundakla donumuyan kınalı elle, boyalı beşik sallamayan golla, bülbül gibi gonuşan dille, ninni yavrum ninni, ninni. Aşağı çarşı, yukarı çarşı, hep düğünne gaşı gaşı, benim çocuğumun babası, tüccarların başı, nenni nenni, nennii. Asmaya kurdum salıncak, eline de verdim oyuncak, uyumadı gitti yumurcak, ninni benim yavrum ninni, hu, hu, hu. Alacadan abası, dokuz köyden babası, sabahları senlen mi yapacağım Murad, uyu Muradım uyu ninni, ninni, ninni. Alanyazının çadağı, elindedir billur badağı, hep olanların ön sederi ninni oğlum ninni eee, eee, eee. Beşiği var hurma dalı, örtüsü var yeşil halı, babası var Hazreti Ali, neni, Hasan’ım nenni, nenni Üsen’im nenni. Alanyazı’da bir kuyu var. İçinde acı suyu var, Azrail’in bir huyu var, ne genç der ne de koca der, nenni yavrum nenni. Uzun uzun çarşılar, biribirini garşılar, benim yavrumun babası gelirken haber verir gomşular, nenni yavrum nenni. Nenni oğlum uyusun, uyusun da büyüsün, tıpış tıpış yürüsün, nenni oğlum nenni. Benim oğlum at eğerler, alnı bırçak bırçak terler, odasına enmiş beyler, kızlarını veren derler, nenni oğlum nenni. Nennisi Mastan yaylası, gözleri Kâbe hurması, benim güzel yavrum, evlerin şenliği, nenni yavrum nenni, benim güzel yavrum, anasının bir gülüdür, nenni yavrum nenni. Babucumun burnu ince, gider narince narince, gonca gül kokar narince, nenni oğlum nenni uyusun büyüsün nenni. Bebeğimin beşiği çamdan, yuvarlandı düştü damdan, nenni bebeğim nenni, uyusun bebeğim nenni. Beşiği var hurma dalı, bağırdağı sırma telli, örtüsü var yeşil halı ninni. Anasının oğul balı ninni, ninni benim ay Hasan’ım, gül güsünüm ninni. Bu bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur, ben yavruma gül demem, gülün ömrü az olur ninni yavrum ninni. Başaklardan kundağın, bağ bahçe solun sağın, yıldızlar oyuncağın, ağlama güzel çocuk ninni. Tanrım sevsin başını, rüzgâr silsin yaşını, Sakarya’nın ufkuna sor babanın kardeşini ninni. Çalkan Karadeniz çalkan, gemilerde olur yelken, Bursa’daki Emir Sultan, getir atını nallar senin, nenni yavrum nenni. Çamlıbel’den çıktım yayan, dayan dizlerim dayan, oğlum atlı yavrum yayan nenni benim oğlum nenni. dandini dandini danalı göbek, elleri ayakları kınalı böbek, yanyana yürür yanalı böbek, mini mini yavrum ninni.  Dana dana dastana, danalar girmiş bostana, hah deverin danaya, yemesin bostanlaraminicik yavrum nenni. nenni nenni ne hal olur, gül açılır bahar olur, ben yavruma gül demem, gülün ömrü az olur nenni. nenni nenni nen guşu, zeytinlikte yol guşu, kimdir bunun anası, Amat beydir babası, Aşa hanımdır anası, uyusunda büyüsün nenni, bi denecik yavrum nenni,  nennilerim senin olsun, tatlı uykularım senin olsun, Allah sene bene bağışlasın, veren Allah’ımı sevem nenni, uyu yavrum nenni, çabuk büyü nenni. nenni nenni nestineli, cebi dolu kesdineli, halasından isdimeli, yiyip yiyip beslemeli, ninni yavrum ninni, güzel yavrum ninni. Dandini dandini danalı böbek, elleri kolları kınalı böbek, cebi dolu paralı böbek, annesi mülayim kendisi melek, hu hu hu nenni, uyusun da büyüsün yavrum nenni. dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, bostanı yemez kökünü yir, benim gızım lokum yir. Dağların başını duman bürüdü, Mehmet amcan al ata bindi yürüdü, goca dağ başında kervan yürüdü, kervanın başında kandiller yanar, uykular geldi gözlerim bürüdü nenni nenni nenni. Dandini dandini danadan, bağışlasın yaradan, eks,ltmesin yaradan, nenni yavrum nenni. Dondili torba yoğurdu, yavrum seni kimler doğurdu, seni doğuran ana, ballı hamurla mı yoğurdu nenni. dandini dandini dan olur, bahçede ayva nar olur, çıkma gızım sokağa, beyler görür kan olur, nenni nenni nenni. dandini dandini dat bundan, eyerlenmiş at bundan, dadı köle hep bundan, çabuk çık oğlum kundaktan, uyur benim benim yavrum nenni. dandini dandini danası va, burma bıyıklı babası va, posdal başlı anası va, nenni bebeğim nenni. Dağa gittim dağ uyur, dağda tavşanlar uyur, suya gittim su uyur, suda balıklar uyur, eve geldim ev uyur, beşikte yavrum uyur, ninni benim yavruma ninni. Elmalı’dan çıktım yayan, dayan dizlerim dayan, emmim atlı bacım yayan, nenni nenni, nenni. Evlerinin önü yoldur, bahçesinin içi güldür, hep güller açmış geçmiş, benim oğlum taze güldür, nenni oğlum nenni, uyusunda büyüsün nenni. Evlerinin önü iğde, iğdenin dalları yerde, senin adını veren yiğit şimdi gurbet illerde ninni. Evlerinin önü çardak, ellerinde billur bardak, senin için adadım ben, güzel koçtan çifte adak, ninni, yavrum ninni. Eline verdim oyuncak, uyu da büyü yumurcak, çabuk gel bey baba, senin oğlun uyanacak ninni. Evler senin bağlar senin, sandık dolu mallar senin, İstanbul’da kral kızı, al çevrili teller senin, başörtülü gelin, nenni yavrum nenni. Evleri va ekden saktan, tavanları gümüş oktan, oğlumun güzelliği haktan, nenni yavrum nenni. Evde ışıklar söner ninni, gökte yıldızlar yanar ninni, dağdan iner kuzular ninni, kararır coşkun sular ninni. Gökte ay dede güler ninni, uyu yavrum uyu der ninni, gece göklerden indi ninni, yıldızlar birer çiçek ninni, pencereden girecek ninni, rüyamı süsleyecek ninni, ninni yavrum ninni. Yeşil ördek suya dalar, sudan çıkar kanadını salar, benim oğlum beşi birlik dizisi sayar, neni yavrum nenni. Güzel doğurmuş sütanası, yüzler berber aynası, gözleri Kâbe hurması, ninni yavrum ninni. Yaylanın sülüğü kaşlı, Kula’nın pirinci dişli, oavanın ekini saçlı, ninni yavrum ninni. Evlerinin önü pınar, pınarın üstüne kuşlar konar, ninni yavrum ninni. Goca dağların eteği, ucunda sümbül biteği, sümbül gelir geçer, benim kızım gelip geçmesin, uyusun kızım ninni, büyüsün kızım ninni. Gabağacın gabasına, mor çulaların incesine, oğlum mektebe gitmiş, söyleyverin babasına ninni yavrum ninni, ninni kuzucuğum ninni. Gara goyun guzulamış, göğüsleri sızılamış, benim de oğlum, babasını özülemiş, nenni yavrum nenni. Gurbetin yolları uzak, kör olsun bu yollar, babası göremedi bu yavruyu, nenni yavrusuna nenni, büyüsün benim cici yavrum nenni. Gaşıda at gele, annın ortası bırçak bırçak terle, hem evlerine gel derle, hem gızım va veren derle, nenni oğlum nenni, uyusun oğlum nenni. Gül bahçesi gül kokar nenni, sümbül dalında büyür nenni, benim yavrumun kokusu nenni, hepisinden üstündür nenni. Oğlumun adı dedesinin adı Dur Ali, bugünde buralı, yarında buralı ninni. Oğlumun dedesi gelmiş, gelmeden gidesi gelmiş nenni yavrum nenni. goca dağlar çalısız olmaz, ulu dağlar çamsız olmaz, senin anan sensiz olmaz, nenni guzucuğum nenni. Goca dağların çalısı, ucunda biter mazısı, anaların küçük guzusu, uyusun guzum uyusun ninni, büyüsün guzum ninni. Gül dibine yatak ettim, bülbüllleri haber ettim, yavrum bülbülün sedasıyla sabah ettim, al cemalim gül cemalim ninni. Gökte yıldız sayılır mı, çiğ yumurta soyulur mu, verin benim bahşişime, böyle davulcu kovulur mu, nenni, nenni, nenni. Uyusun oğlum nenni, tıpış tıpış yürüsün nenni. Gide yolun incesine, kokla gülün goncasına, benim yavrum selam yollasın,  İbiram amcasına ninni, ninni. Gara zelvile dibinden ırlanır, goca gara derviş olunca tespih gullanır, benim oğlumda büyüyüp derviş olunca, tespih gullanır, nenni oğlum nenni, büyüsün nenni. Gül dibine yatak ettim, al ketenden yorgan diktim, bülbülller haber ettim, senin sesinle sabah ettim ninni yavrum ninni. Goca dağların eteği, bülbüllerin yatağı, guzum anasının dert ortağı, ninni guzum ninni. Gül dikenle ocak ocak, ben topladım gucak gucak, ellerin gülü hep açılmış, benim gülüm domurcak ninni, ninni, ninni. Hu hu hu Allah, sesin kısılsın inşallah, geçmiş olası işallah, nenni bebeğim nenni, mekteplere gitsin nenni, okusun goca adamla olsun nenni, nenni, nenni. hoppala hoppala altın top, bizde va kimsede yok, bir elinde yay bir elinde ok, uyusun yavrum nenni, havada kartallar uçar, beşiği yardan uçar, benim çocuğum o zaman korkar, nenni çocuğum nenni,uyusun büyüsün nenni. Hu hu hu senin, tilki duymasın seni, eğer tilki duyarsa, hem seni yer hem beni nenni, nenni nenni.  
 
 

Bu yazı 3956 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum