BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 23
Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 23

19 Aralık 2021 - 14:00
Reklam

ÇOCUK OYUNLARI (DEVAM)
40- TRENCİLİK OYUNU- Çocuklar sekiz, on kişilik gruplarla birbirlerinin arkasına sıralanırlar. Bir metre genişliğinde, birbirine paralel çizgiler içinde birinci grup yerini alır. Herkes önündekinin belini tutar. On, on beş adım ileride bekleyen istasyon şefi elindeki mendil ile işaret verince, oyuncular tren sesine benzeyen sesler çıkararak koşmaya başlar. Şefin önünden kopmadan geçen takım oyunu kazanır.
41- TOP OYUNU- Bu oyunu oynayacak kişiler aralarında sayışırlar. Birinci topu eline alır, iki defa yere topu vurur. Bir ayağından geçirir. (Ayağının altından). Böyle böyle hem oynar, hem de şu sözleri söyler. “Sanata, buuci, pecerle, koopye, el kopye, uummen, liila, liila” deyince topu yere vurur ve sık sık ayağından geçirir. Lalin, lamba, paanye, eğer top elinden çıkarsa yahut ayağından geçiremezse, o zaman oyundan çıkar, ikinci oyuna başlar.
42- TAŞ OYUNU- Bu oyun iki ya da dört kişiliktir. Bunlar taşlarla oynanır. Oyuncular ellerindeki taşları düşürmemeye çalışır. Taşı, kim az düşürürse o ebe olur ve önce başlar. Taşların hepsini havada elinin üzerine atar. Düşürmeden kapar. Kapamazsa kalmış olur. İkinci oyuna başlar. O da ellerindeki taşları kaldırır ve kapmaya çalışır. Kapamazsa diğer oyuncular oyuna devam ederler.
43- TELEFONLU KOŞU- Takımın oyuncuları iki ip dizilirler. Başkan arkadaki iki takım oyuncusuna dört beş kelimeyi geçmemek üzere bir cümle söyler. İşaret verilince bunlar koşarak en öndeki oyuncuya cümleyi ulaştırırlar. Bunlarda duyduklarını başkana ulaştırırlar. Cümleyi en çabuk ve en doğru olarak başkana ulaştıran takım yarışmayı kazanır.
44- TAK TAK OYUNU- Çocuklar eşit sayıda iki gruba ayrılırlar. Bir grup gözlerini kapatır, diğer grup saklanır. Sonra gözlerini kapatanlarda saklanır ve parolalarını verirler. Gruptakiler kendi arkadaşlarını bilirler. A ve B gruplarına ayrıldıklarını farz edelim.  A grubundan birisi B grubundan birisini görürse hemen Tak Tak der, o çocuk oyundan çıkar. Böylece hemen görülen grup yenilir, diğeri kazanır.
45- TAŞ ÜSTÜ OYUNU- Birkaç çocuk sayışarak oyunun (Ebenin) kimde olduğunu belirlerler. Oyun başlayınca herkes taş üstüne çıkar. Taş üstüne çıkamayan ve tutulan çocuk oyuncu olur. Bu arada “Taş üstünde bezirme, kız saçını kestirme, kestirirsen az kestir, oğlanları küstürme” veya “Çıtlık dede guk, evine vardım guk” gibi tekerlemeler söylenir.
46- TOKA OYUNU- Önce oynayan çocuklar arasında bir kura yapılır. Birinci önde, ikinci arkasında, onun arkasında üçüncü, dördüncü, beşinci… diye sıralanırlar. Bir tane yuvarlak taş bulurlar. Onu buldukları yerden belli ölçüde bir yere daire çizerler, onun içine koyarlar. Herkesin elinde düz kaydıraklar vardır. Önce birinci, kaydırağı atarak Toka yı vurmaya çalışır. Toka, ortaya konan yuvarlak taştır. Eğer kaydırak Toka yı vurur ve daireden dışarı çıkarsa, dairenin dışında ayağıyla sayar. “ Biricik, ikicik, içcük, dörtcük, beşçik, altıcık, yedicik, sekizcik, dokuzcuk, oncuk, moncuk, kırmızı boncuk”. Sonra kaydırağını alarak çekilir. İkinci de birinci gibi yapar. Kaydırağı atar, Toka yı vurur. O da sayar, sonra diğer çocuklar atarlar. Bitince baştan tekrar başlanır. Üç defa tekrardan sonra en çok kim “Kırmızı Boncuk” u yaptıysa o çıkara. Oyun böyle devam eder.
47- ÜÇ ADIM OYUNU- Önce çocuklar arasından bir başkan seçilir. Sonra toprak üzerine daire çizilir. Çocuklar, Tarkan, Kurt, Malkoçoğlu, Asena vb. isimler alırlar. Başkan bu isimlerden birini söyler. O kişi daire içine gelir. “Üç adım” diye bağırır. Bu kişi kendisine en yakın olan üç kişiyi seçer ve üç adımda gitmeye çalışır. Gidebilirse, gittiği çocuk birlenir. Gidemezse o kimse birlenir. Oyundan beşlenenler çıkar. En son beşlenmeden kalan başkan olur. Oyun da yeniden başlar.
48- ÜŞÜDÜM ÜŞÜDÜM- Bu oyun için çocuklar iki gruba ayrılır. İki grubun çocukları karşılıklı olarak dizilirler. Birinci grup kolkola karşılıklı gruba doğru yürürler. “Üşüdüm, üşüdüm, a benim canım üşüdüm” derler ve geri çekilirler. İkinci grupta öne doğru yürüyerek “Kürkünü giy, kürkünü giy, a benim canım kürkünü giy” derler ve geri çekilirler. Sırayla karşılıklı olarak şunları söylerler. Birinci grup “ Kürküm yok, kürküm yok, a benim canım kürküm yok”. İkinci grup “Alsana alsana a benim canım alsana”. Birinci grup “ Param yok yok, a benim canım param yok”. İkinci grup “ Çalsana çalsan a benim canım çalsana”. Birinci grup “Nereden nereden a benim canım nereden” . İkinci grup “Saraydan, saraydan, a benim canım saraydan”. Birinci grup “ Asaralar, keserler, a benim canım keserler, içlerinden en güzelini seçerler” der ve beğendiği bir çocuğu kendi grubuna götürür. Oyun grupta çocuk kalmayıncaya kadar devam eder.
49- ÜÇ DAMA- Dört eşit parçadan meydana gelen damadır. İki kişi arasında oynanır. Bir kişi üç tane taş, diğer kişi üç tane kiremit bulur. Taş veya kiremitleri aynı hizaya getiren 1-0 galip durumda olur. Bundan sonra taş ile kiremitleri değiştirirler. Tekrar başlarlar, oyun böyle sürer.
50- YÜZÜK SAKLAMA- Oyuncular çeşitli çiçek isimleri alırlar. Sekiz tane mendil yere konur. Mendillerden rastgele birinin altına oyunculardan birinin yüzüğü, mendil altına konur. Başkan “ Gül” deyince ismi Gül olan oyuncu, mendillerden birinin altını yoklar. Yüzüğü bulamayınca oyundan çıkar. Başkan tekrar bir çiçek ismi daha söyler, o da bulamazsa oyundan çıkarılır. Yüzüğü bulabilen oyuncu başkan olur. Oyunu baştan oynarlar.
51- YÜRÜYÜŞ OYUNU- Çocuklar üç kolda dizilirler, bir başkan seçilir. Başkan olanın verdiği komuta göre yürüyüş şekillerini değiştirirler. Verilen komuta iki kez uymayan oyuncu, ikinci oyuna başlanıncaya kadar dışarıda kalır. Başkan komutları verir. Düzgün adımda yürüyüş, ayaklar birbirine uyar. Süvari koşusu, ata binmiş gibi sekerek koşulur. Motorlu yürüyüş, öndekinin dirseklerinden tutulur, kollar omuzdan ileri geri hareket ettirilerek yürünür, motor sesi taklit edilir.
 

Bu yazı 248 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum