BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA -8
Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA -8

16 Eylül 2020 - 15:16
Reklam
Reklam
Reklam

D-BEDDUALAR-
Allah cezanı versin, Allah canını alsın, Allah belanı versin, Allah canını alırda sürünürsün inşallah, Allah’ından bulasıca, Allah defterini dürüsün, Allah genç yaşta ölüm versin, Allah sene iyi ölümden vermesin, Allah sene bene muhtaç etsin, Allah sene bene göstermesin, Allah sürüm sürüm süründürsün,  Allah goca yüzleri göstermesin, Allah’ın hışmına uğra inşallah, Allah yerin dibine batırsın, Allah senin gibisini eksik etsin, Allah seni kahretsin, Allah hayırlı yerlere nasip etmesin, Allah iyi yerlere yazmasın, Allah salıcığını vermesin, Allah boyunu devirsin, Allah taş altında gosun, Allah dişini döksün inşallah, Allah ak yazıla yamasın, Allah yataklara yatırıp kapılara baktırsın, Allah sabaha çıkarmaz inşallah, Allah kapına kara kilit vurdursun, Allah seni benden ırak etsin, Allah başına bayguş dinetsin, Allah inşallah birini Çin’e, birini de Hind’e atsın, Allah kapıma köle etsin, Allah nasibini ırak etsin, Allaa kapını kör etsin, alnına gara yazıla yazılsın, Allah zürriyetini kessin, neslin grusun, Araba altında gal, ahım dutsun inşallah, Al duvaklı gelin olma inşallah, Ayağın fakından gırılır inşallah, Ağzın dilin dutulsun, Boyun devrilsin inşallah, Başın bozulsun inşallah, Benden beter ol inşallah, Bir elinde asa bir elinde kese kapı kapı dolaş inşallah, Bedini bereketini bulma inşallah, Bıçak ölümünden öl, Benden ırak ol, cehenneme direk, Ciğerlerin kurşunlarla parçalansın, cennet yüzü görme inşallah, Ciğer bağından yan, Çocuk yüzleri görme inşallah, ellerin güllerini koklayasın, Ciğer bağına ateş düşşün çenen dutulsun, Ciğerinden yan, cehenneme gidersin inşallah, Dört teker altında gal, Dermansız dertlere düş, Eline ayağına hışımla ensin, Ellerin mürürüne garkolasın inşallah, Evlat sefası görme, Elin ayağın gırılsın, Ellerin adına dönsün, Ekmek dovşan olsun sen tazı ol arkasından goş, Emdirdiğim süt ganla irin olsun, Gittiğin yerde elin işten gözün yaştan gurtulmasın, Gittiğin olsun geldiğin olmasın, Gelin olduğun akşam aç yat, Gündüz gazan akşam aç yat, Genç muratçığın yanında galsın, Gittiğin yerden gara haberin gelsin, Gönenme inşallah, Gözün kör olsun, Geber inşallah, Dönmek nasip olmasın, Gözüne ilan sütleri aksın, hık diye gülme inşallah, İki gözün kör olsun, İki yakan bir araya gelmesin, Kapı kapı dilen inşallah, Kör şeytanından bul, Kötürüm ol inşallah, Karnın aç kalır da kapımı çalarsın inşallah, Kapın garasın inşallah, Kör olasıca, Karaçalının dibine git, Kökün gurusun, Kulaklarına gurşun aksın, Kara haberin gelsin, Naha Allah’ın gazabına uğra, Naha kul yakmalarına değil de Allah yakmalarına uğra, Naha öbür dünyada diken üstünde yat, Naha boğazına taş çakılsın, Naha Allah benden beter etsin, Naha Allah’ından bul, Naha ne olduğunu bilme, Naha gençliğine doyma, Naha yoklar olasıca, Naha dermanı bulunmayan dertlerden bul da bakanın bulunmasın, Naha defterin dürülsün, Naha kapın kapansın, Naha Allah nasibini kessin, Naha son gidişin olsun, Maha muradına erme, Naha güveyle olmak nasip olmasın, Naha ganser dertlerine düş, Naha yağlı gurşun önlerine gel, Naha gırtlak veremi ol, Naha ocağına incir ağacı dikilsin, Naha nuzül bul da bana muhtaç ol, Naha kapın dövülsün, Naha ocağın tütmesin, Naha yoklar olasıca, Naha yedi yıl bi yanın ölsün yedi yıl bi yanın ölsün, Muaradına gavuşma inşallah, Mal mülk dövleti görme inşallah, Sevdiğine gavuşamazsın inşallah, Ocağına incir ağacı dikilsin, Oduna ocağına bayguşlar dünesin, Ocağın tütmesin, Ölümün gul elinden olsun, Erkenden salla ölün gitsin inşallah, Senin haline gara köpekler gülsün, Sırtın tahtaya denk gelisn, Tez günde beş beter ol, Tuh Allah kahretsin, Yaşın kesilsin, Yattığın yerlerde yatma inşallah, Yediğin gözüne dizine dursun, Yediğine doyma inşallah, Yediğin kızıl başlı kurt olsun, Yediğin kanla irin olsun, Yuvan yıkılsın, Yüzünü ölü yüyücüler görsün.
E- TEKERLEMELER-
Alma- Anan arkasında galma.
Aman aman menemen, ben bu işe gelemem, ayaklarım pek büyük, lastik pabuş giyemem.
Ayşeciğin tavukları, kiş kiş kişliyor, arpa saman işliyor, arpa saman yok, kilimcide çok, kilimci kilim dokur, içinde bülbül okur, o bülbül benim olsa, iki kardeşim olsa, birinin adı Ahmet, birinin adı Mehmet,hey çikolata çikolata, akşam yedim salata,mkız senin baban kerata.
Aydede aydede, senin evin nerede, benim evim, iki taşın arasında, bir ekmeğim var, yağa batır, tuza batır, sen yemezsen bana getir, benim adım Kırmızı Zambak,
Aa asma, be be basma, ze ze üzüm menekşe lale gül.
Armudu musmuladım, sapını dikişledim, arkadaşımın adını eteğime işledim.
Amberin kapısı açıldı açıldı, şeftaliler saçıldı, saçıldı, limonu da böyle keserler keserler, suyunu da böyle sıkarlar sıkarlar, aynalı zurnalı yeşili turnalı, tahta bas tahta bas, kimi beğenirsen tut kolundan as.
Bir iki üçler yaşasın Türkler, dört beş altı Almanya battı, yedi sekiz dokuz Romanya domuz, on on bir on iki Amerika tilki, on üç on dört on beş İtalya kalleş.
Bir iki üç dört beş altı Atatürk’ün hayatı, kırmızı bayrak yarattı.
Bir iki on iki annem bana don dikti, ben donumu giyerken annem Almanya’ya gitti
Bir gün hacı nineme gittim, zümbüller açmış, zümbül zümbüldek vefalı zeybek.
Manisa Konya, sulu sulu bamya.
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, Allah’ın kulları pek çokmuş, develer dellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir padişah varmış.
Ali baba hasta, çorbası tasta, canım ister pasta, kalk gidelim dansa, orda yersin pasta,
Ayşem Ayşem aş gibi, memeleri taş gibi, Ayşe benim dostumdur, ağzı kırık testimdir.
Bir iki çayırdaki tilki, valla yenge ben yapmadım, horoz yaptı, horoz nerede, çayıra kaçtı.
Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on, gel bizim bahçeye kon, bahçedeki kazlar, yumurtlamazlar, şimdiki kızlar laf anlamazlar.  
Bir iki tıngılda tıngılda, bindim erik dalına, üç deve gördüm, birine bindim, ablama gittim, ablam pilav pişirmiş, içine de sıçan düşürmüş, ben yiyemem onu, bu dolaptan ne çıkar, al yanaklı gız çıkar, kızın adı ne, kızın adı Cemile.
Baba bana top aldırma, beş kuruşluk dondurma.
 Ben bir küçük tüccarım, çarşıdan renk renk kumaş alırım, sen hangi renkten alırsın, ben kırmızı renkten alırım, sen de kırımızı renkten al.
Cicili tavuk, götcezi kavuk, yavrusunu bulamamış, cicili tavuk.
Çıtlık dede guk, evine vadım yok.
Çıktım erik dalına, baktım tren yoluna, üç tren geliyor, biri A, biri B, biri C, A’sına bindim, ablama gittim, ablam pilav pişirmiş, içine de sıçan düşürmüş, bu sıçanı ne yapmalı, minareden atmalı, minarede bir kuş var, kanadında gümüş var, eniştemin cebinde türülü türlü yemiş var, yemişimi yediler, bana miskin dediler, ben miskinden beterim, sokak sokak gezerim.
Çaka çaktım çakmağı, ünneyverin Fatma’yı, Fatmam nerden öğrenmiş, güzel göbek atmayı.
Çarşıya vardım, leblebi aldım, burnuma kaçtı, hapşu…..!
Çarşıda taş bebek, kuduz köpek, mendili ipek, kendisi köpek.
Çık çıkalım çardağa, yem dökelim ördeğe, ördek başını kaldırdı, havalisini çaldırdı, otuz iki yaşında, otuz iki mahallenin köpeği altın küpem sandıkta, anahtarı babamda düt dümbelek, düt dümbelek.
Çan çan çikolata, hani bize limonata, limonata bitti, hanım kızı gitti, nereye gitti, İstanbul’a gitti, İstanbul’da ne yapacak, terlik pabuç alacak, terlik pabucu ne yapacak, düğünlerde şıngır mıngır giyecek,
Elim elim ebişim, elden çıktı bir guşum, guş bana ne dedi, ılıcıma yü dedi, ılıç benden ıraktır, ortası mağma direktir, mağma direğin kilidi, gece gelen kim idi, tintir oğlu Musacık, elleri goları kısacık, çekme şunu çek şunu.
Dam üstünde bezirme, kız saçlarını kestirme, kestirirsen az kestir, oğlanları küstürme.
Diri din dıngıldak, dıngıldak, dıngıldak, bindim erfik dalına, çıktım deve yoluna, üç deve gördüm, birisine bindim, biri ağa, beiri paşa, ortadaki Mustafa Kemal Paşa.
Davulumun ipi kırmızı, hiç yemem gavun karpuzu, akıdeşimi sorarsan, camide babıç hırsızı,
Ermeni Ermeni, çok yeme peyniri, peynir seni öldürür, cehenneme götürür, Sarayköy’ün çadırları, ıg mıg sen çık.
Eşeğimin kuyruğuna kırbaç yapma, kırbaçlı dağlar, sümbüllü bağlar, deh eşeğim çüş eşeğim,
Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği, sabaha bayram çöreği.
Filiz filiz, karpuz keseriz, kızlar giyer, naylon çorabı, erkekler içer rakı şarabı.
Fil büyük, deve büyük, bizim Amad’ın kulağı hepsinden de büyük.
Gayınnanın domuzu, vurun ona topuzu.
Hastadır hasta, çorbası tasta, canım ister pasta, kalk gidelim dansa, orda yeriz pasta.
Hey dandini, dandini, kese yoğurdu, ah seni kimler doğurdu, anasını işi vardı, babası doğurdu.
Hane kapısından girdim içeri içeri, papazlar oturmuş, dört köşeli dört köşeli, rumba rumba rumba güzeli, güzellerin içinde en güzeli, iğne iplik, kadı kiplik, son dersimiz matematik.
İğnem düştü yakamdan Korali geliyor arkamdan, gelme Korali gelme, annem bakıyor balkondan,
İnne minne ucu düğme, abban kubban gümüşlü bardak, su iç, kart dut çık.
İskendere iskendere biz gidiyoruz bu hafta, ineğimiz doğurdu, adı olsun Fatma, Fatmalı dağlar, sümbüllü bağlar, deh eşeğim çüş eşeğim.
İki kaşık bir bulaşık, böyün bizim işler çok gaynaşık, yandan Sülüman yandan, İstanbul’dan sandık geldi, içi dolu fındık geldi, ninelere gözlük geldi, bebeklere kaşık geldi, dedeler baston geldi, annelere böbek geldi, babalara terlik geldi, bebeklere kaşık geldi, kaşıklara mama geldi, buf benden buf senden.
Köprünün altı bostan, yıkılsın Yunanistan, şu Buldan’ın kızları ne don giyer ne fistan.
Kuzu kuzu mee, bin tepeme, haydi gidelim Ayşe teyzeme,
Lalezar lem lem gözer, zadeli gazar, zadeli yar, ipden urgan, basma yorgan, zadeli yar.
Leylek leylek havada, yumurtası tavada,  geldi bizim hayata, bizim hayat yıkıldı, leylek hapse tıkıldı.
Karşıki dağlar, içim içim ağlar, annesi ölmüş, onun için ağlar, uçakta kanatlı, kızlar alma yanaklı, oğlanları sorarsanız hepsi maymun suratlı.
Minarede ezan var sundurmada gezen varbey oğlunun evinde gün görmedik güzel var.
Memiş, kedi kulağını yemiş.
Mustafa mıstık, arabaya kıstık, bir mum yaktık, seyrine baktık.
Makinem tak tak, severim şak şak, hey gidi Mehmet çırak.
Masal masal maniki, oğlu kızı on iki, on ikinin yarısı, Hacıvatın karısı,
Kestane kebap, yemesi sevap.
Mini mini birinciler, çalışkandır ikinciler, ela gözlü üçüncüler, tembeldir dördüncüler, misafirdi beşinciler, altılar altınımı çaldılar, yediler yemeğimi yediler, sekizler seke seke gittiler, dokuzlar doktor oldu çıktılar, onlar kırmızı donlar.
Mustafa ey kel, arkam kambur, başım kel, ayaklarım yamrı, yumru, ben satarım ampulü, zıp zıp zıp hey bomba, altın gözlük takayım da şu kıza fiyaka atarım, o kız bana bakmazsa, karnına bıçak saplarım.
Ooo makara, kalk gidelim yukara, yukarı bucak yıkılmış, yaptıralım bir oda, oda değil hamam, kubbesi tamam, bir gelin aldım babası imam.
Ocak başında galdım, ince fikre daldım, dolmuş düdüğü çalınca, babam geliyor sandım.
Olla molla, portakalla, vaza vıza, tomaliza, ekşi mekşi haven doksi.
Ooo piti piti, çikolata sepeti, teraziye jimnastik, ooo mo karada, sime sime simeda, la patika, bir bando, ooo lılı lılı baba elli seksen dere, seksen dere biz gidiyoruz bu hota.
Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum, bu oyundan çıktım.
Sepet sepet yumurta, sakın beni unutma, unutursan küserim, mektubumu keserim.
Seksen altı, mıtta mıtta, ben gidiyorum bu hota.
Tarlada yılan, gel koynuma dolan.
Telef bir biricik, telef iki ikicik, telef üç üççük, telef dört dörtcük, telef beş beşcik, telef altı altıcık, telef yedi yedicik, telef sekiz sekizcik, telef dokuz dokuzcuk, telef on oncuk, oncuk moncuk, kara tavuk gancık.
Üşüdüm, üşüdüm, a benim canım üşüdüm, kürkünü giy, kürkünü giy a benim canım kürkünü giy, kürküm yok kürküm yok a benim canım kürküm yok, alsana alsana a benim canım alsana, param yok param yok a benim canım param yok, çalsana çalsana a benim canım çalsana, nereden nereden a benim canım nereden, saraydan saraydan a benim canım saraydan.
(Devam edecek)
 
 

Bu yazı 4085 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum