BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 22
Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 22

17 Kasım 2021 - 14:06
Reklam

28- ODA KİRALAMAK OYUNU- Çok büyük bir daire çizilir. Daire içinde çocukların sayısından bir eksik, küçük daireler çizilir. Bu dairelere Oda denir. Her çocuk bir odanın içine girer, yalnız bir çocuğa oda kalmaz. Çocuklar el ele tutuşurlar. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, diyerek odaların etrafında dönerler. Cumartesi deyince her çocuk bir daireyi kapar. Yalnız bir çocuk açıkta kalır. Odasız çocuk kendine kiralık bir oda bulmaya başlar. Kiracılar arasında gezinir. Bir çocuğun önünde durup, “Odan kiralık mı, kaça veriyorsun? gibi sorular sorunca herkes odasını değiştirmeye mecburdur. Bu değişmede odasız oyuncu kendine bir oda kapacağı için başka bir oyuncu açıkta kalır. Açıkta kalan tekrar kiralık bir oda bulmaya başlar. Ve böyle oyun devam eder.
29- ON ALTI OYUNU- On altı dama 64 eşit parçalardan meydana gelmiştir. İki kişi arasında oynanır. Karşılıklı geçerler. Kendi tarafındaki ilk sırayı boş bırakırlar. 2. – 3. Sıraları 16 tane taş veya kiremit sıralarlar. Bundan birini ütmek için bir kimse kiremit ile oynuyorsa kiremidin önünde taş, taşın önünde boşluk olması gerekir. Bir kimse taş veya kiremitleri almış ise 1-0 yenmiş, almamış ise yenilmiş sayılır. Oyun bittikten sonra aynen oynayanlar, taşı veya kiremitleri değiştirirler, yeniden başlarlar. Böyle devam eder.
30- PEŞİMDEN GEL OYUNU- Oyuncular birbirlerinden en az birer adım aralıklı büyük halka olurlar. Durdukları yerlere daireler çizerler. Oyunculardan birisi ebe seçilir. Ebe halka dışında dolaşır. Hangi oyuncu “Peşimden gel” derse o oyuncu onun peşinden gider.  Ebe bütün oyuncuları peşine taktıktan sonra kendisi önde, oyuncular arkada koşarak dolaşırlar. Ebe “Yerinize” diyerek bağırınca, bütün oyuncular ve ebe bir boş yer kapmaya çalışırlar. Bir oyuncu açıkta kalır, açıkta kalan oyuncu ebe olur. Oyun böyle devam eder.
31- PATATES OYUNU- Çocuklar beşer kişilik gruplara ayrılırlar ve birer çıkış çizgisi gerisinde derin kolda dururlar. Çıkış çizgisinin bir metre ilerisine küçük bir halka çizilir. Emir verilince birinciler bir patates alıp ikinci halkaya koyarlar ve geri gelerek ikincinin eline vururlar, sıranın gerisine giderler. Oyuncular aynı şekilde oyunu sürdürürler. Patatesleri ikinci daireye çabuk taşıyan takım birinci olur.
32- SEKEREK KOŞMACA OYUNU- Oyuncular birkaç gruba ayrılırlar. Her grup oyuncuları tek sıra üzerine arka arkaya dizilirler. Gidip dönülecek yere bir çizgi çizilir. Öndeki oyuncular tek ayakla sekerek bu çizgiye kadar gider ve yere basmadan kendi gruplarının yanına dönerler. Arkalarındaki oyuncunun omuzuna vurup arkaya geçerler. Bu kez ikinci oyuncular çizgiye kadar tek ayakla sekerek gidip gelir. Onlarda arkalarındaki oyuncuya vururlar. Oyun grubun son oyuncusunun yerine dönmesine kadar devam eder. Hangi grubun son oyuncusu daha önce yerine dönerse o grup oyunu kazanır.
33- SAKLAMBAÇ OYUNU-Üç beş çocuk toplanırlar. Aralarında sayışırlar. Sayışım şu şeklide olur. “O, mo makara, kalk gidelim yukara, yukarı bucak yıkılmış, yaptıralım bir oda, oda değil hamam, kubbesi tamam, bir gelin aldım, babası imam” gibi tekerleme söylenir. En sona kalan çocuk ebe seçilir. Ebe bir duvara kapanarak yüze kadar saymaya başlar. Bu sayım süresinde diğer çocuklar saklanır. Ebe saymayı tamamladıktan sonra “Sağı solum önüm arkam sobe, saklanmayan ebe” der duvardan ayrılır. Saklananları aramaya başlar. Hiçbirini bulamazsa tekrar ebe olur. Bulduklarını sobeler. Bulamadıkları onu sobeler. Ebenin sobelerindeki kendi aralarında tutuşurlar. Bu tutuşanlardan bir tanesi ebe seçilir. Böylece oyun devam eder.
34- SITOP OYUNU- Topla oynanan bir oyundur. Bir kişi topu havaya atarken oyunculardan birinin adını söyler. Adı söylenen topu yakalayınca “Sıtop” der. Herkes olduğu yerde kalır. Ebe topu oyunculardan birine vurursa vurulan ebe olur. Vuramazsa anlaşmaya göre belli bir sayıda cezalandırılır.
35- SANDALYE YARIŞI- Çocuklar iki, üç gruba ayrılırlar. Oyun yerine bir başlama çizgisi çizilir. Gruplar bu çizginin arkasında bir dizi meydana getirirle. Her grubun 20-30 adım ilerisine birer sandalye konur. Başkan emir verince her grubun en öndeki oyuncusu koşarak sandalyenin etrafını dolaşır ve yerine döner. Öndeki oyuncunun elini vurur, en arkaya geçer. Bu kez eline vurulan oyuncu, aynı durumu yapar. Hangi grubun en son oyuncusu daha önce yerine gelirse, oyunu o grup kazanır.
36-SORU CEVAP OYUNU- Onar kişiyi geçmeyen iki grup karşılıklı yer alır. 1. Grup sorucudur. On soruyu bir kâğıda yazarlar. Diğer grup cevapçıdır. On cevabı bir kâğıda yazarlar. Örneğin” Dün okula gittim, sporu severim vb.” Soru ve cevaplar gizli hazırlandıktan sonra, önce 1. Grubun sorularının birincisi okunur. Cevapçılar yazdıklarını okuyarak cevap verirler. Birbirlerini tutmayan çok komik soru ve cevaplar oyuna neşe katar. Oyuncular gülerek hoş vakit geçirirler.
37- SÖZCÜĞÜ CÜMLE YAP OYUNU- Oyun başkanı seçilen kişi, eline ucu düğümlü bir mendil alır. İstediği oyuncuya atar ve hemen arkasından bir sözcük söyler. Mendili alan çocuk başkanın söylediği sözcüğü cümle yapmak zorundadır. Eğer şaşırır ya da gecikirse oyunu kaybeder. Eğer sözcüğü cümle yapmışsa o da bir sözcükle mendili başkasına atar. Oyun böyle devam eder.
38- SOPA SAKLANBACI OYUNU- Bu oyun beş- altı çocukla oynanabilir. Kısa ve kalın bir sopa bulunur. Aralarında sayışıp kim ebe olacağına karar verirler. Bir çocuk sopayı alıp uzağa fırlatır. Ebe sağına soluna bakmadan sopayı alır ve gene hiçbir tarafa bakmadan yerine gelip sopayı koyar. Olduğu yerden ona kadar sayar. Bu arada öbür çocuklar saklanırlar. Ebenin sayması bittikten sonra, çocukları aramaya başlar. Eğer bir çocuk saklandığı yerden çıkıp gizlice sopayı fırlatırsa ebe olan çocuk yine ebe olur. Fakat birisi bu sopayı fırlatmaz ise ebe hepsini söyleyerek ebe olmaktan kurtulur. Başkası ebe olur. Oyun böyle devam eder.
39- ŞEF DER Kİ OYUNU- Bir grup toplanıp başkan seçerler. Diğerleri ellerini yumruk yapıp öne uzatır. Başkan “Şef der ki, parmaklar yukarıya” derse bütün parmaklar yukarıda olacaktır. “Şef der ki, parmaklar aşağıya” derse parmaklar aşağı bakacaktır. Ancak “Şef der ki” cümlesinden sonra bir şey söylenmezse, parmaklar eskisi gibi olacaktır. Başkan şaşırtmak için ellerini oynatabilir. Şaşıran olursa oyuna katılmadan sonunu bekler.
 
 

Bu yazı 257 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum