BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 10
Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

Galip KOCABAŞ DERLEMELERİ - Yayına Hazırlayan Suavi UYUM

BULDAN KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA - 10

22 Kasım 2020 - 17:36
Reklam
Reklam
Reklam

Hu dervişler dervişler, hak yoluna durmuşlar, bir fırın ekmek yemişler, hani bunun gerisi demişler, nenni neni neni. Hu hu hu dede, yoruldum gide gide, dede evcezim nerde, tekkede yavrum tekkede, çocuğuma ayakkabı getirir, kör olmayasıca dedesi, neni uyusun yavrum nenni. Hu hu hu guşu, nenimeli bu güzel guşu, çalıcık çırpıcık yuvası, çocuğuma mama getirir, beyler gibi babası, neni yavrum nenni, mekteplere gitsin nenni, gocuman adamla olsun, anacığına babacığına baksın nenni, nenni, nenni. Hu hu hu Allah, yavrum böyür inşallah, tıpış tıpış yürür inşallah, nenni nenni nenni. Hu hu hu baba, bu baba derviş baba, bir fırın ekmek yemiş baba, mini mini yavrum nenni. İstanbul’un yolları diken, ayrılıktır belleri büken, kör olsun ekenle biçen, nenni nenni nenni. İstanbul’un guyuları, çayır çimen gıyıları, esnaftır oğlumun dayıları, nenni yavrum nenni, uyusun büyüsün nenni. Karadeniz posalıdır posalı, aka husalı tasalı, boynu ağır keseli, dayısı var guzumun nenni. Koyun gelir guzu ile ayağının tozu ile benim oğlum suya gitcek, yanı çifte gucu ile nenni oğlum nenni, uyusun büyüsün nenni. Koyun gelir guzu ile ayağının tozu ile benim gızım suya gitmiş, elindeki testisiyle, nenni nenni nenni, uyusunda büyüsün nenni, böyük hanımlar olsun nenni, ak yazıla yazılsın nenni, e, e, e, e, nenni, nenni, nenni. Kavak kavaktan uzundur, kavakta biten üzümdür, benim oğlum iki gözümdür nenni, nenni nenni. Akdır hamam daşı gibi, öter puhu guşu gibi, benim oğlum evlerin guşu gibi, nenni nenni hu hu. Kırmızı sarıdan üstündür ninni, beyaz siyahtan akdır ninni, benim cici yavrum nenni, herkesin gülüdür ninni. Ninnilerim benim olsun, tatlı uykularlarım senin olsun, nenni yavrum nenni, uyusun büyüsün nenni. Kavak kavaktan uzundur ninni, dalında biten üzümdür ninni, kızım babasının iki gözüdür ninni, kızımın babası gelecek diye ninni, gül döşedim yollarına ninni. Ninni ninni nesdimeli, cebi dolu kesdineli, neyniyelim kesdineyi, benim oğlumu lokum ile beslemeli, ninni oğlum ninni, ninniler söylesem uyur oğlum ninni, ninniler söylesem uyur benim guzum, Allah desem büyür benim guzum, sarı guzum nenni, ninni ninni nedasına, beyler inmiş odasına, sıvamış beyaz kollarını, karşı gider babasına, ninni benim oğlum ninni, ninni guzum ninni. Gül dibine yatak ettim, ben yavrumla sabah ettim, ninni benim sarı guzum nenni.Nenni nenni nen iste, benim oğlum kadifeden don iste, neyliyelim oğlum kadifeyi, lacivertten don iste, ninni gıuzum ninni, ninni benim sarı gözüm ninni. Nazilli’nin elması yüzlü, yaylasının sülüğü gaşlı, Mısır’ın pirinci dişli, yavrum nenni, nenni, nenni. Ninni çağıram uyutayım seni, Allah diye böyüteyim seni, ninni benim gül Hasan’ım ninni, ninni ninni, tıpış tıpış yürüteyim ninni, ninni benim ilkime çocuğum ninni. Nenni ne guşu, çıkamadım yokuşu, nerdeyse gelsin, benim gızımın uykusu, e, e, e, e. Nenni neni nen iste, babasından don iste, alaca donları beğenmez, kadife ceket iste e, e, e. Nenni deyip uyuttuğum, Allah deyip büyüttüyüm, sendin bir Mevla’dan dileğim, nenni yavrum nenni, uyusun yavrum nenni, büyüsün yavrum nenni. Ninni dersem dağlar uyur, dağlarda laleler büyür, şimdi benim yavrum uyur, ninni yavrum ninni. Nennisi gelmiş gözüne, uyusun sessiz sessiz, anasından başkası çekmez nazına, nenni yavrum nenni. Nenni çalan uyusun, Allah deyen büyüsün, uyusun gızım uyusun, büyüsün nenni, nenni. Nenni nenni nelediğim, al bağırdak doladığım, bir Allah’tan dilediğim, nenni yavrum nenni. Nenni nenni neneli böbek, eli ayağı kınalı böbek, annesi huri babası melek, nenni yavrum nenni. Goca dağlar çalısız olmaz, ulu dağlar çamsız olmaz, senin annen sensiz olmaz, nenni yavrum nenni. Ninni dağların eteği, burası garipler yatağı, anasının dert ortağı, nenni yavrum nenni. Nenni nenni nenince, bol soğanlı börülce, yesin oğlum büyüsün, büyüsünde okula gitsin nenni. Ninniler deyen nenesi, gözleri ina denesi, yavrumu emzirmemiş anası, nenni bebeğim nenni. Nenni nenni nedasına, güller gonmuş odasına, beş yüz gram gümüş girmiş, babıcının nalçasına. Nenni attım yuvarlandı, geldi beşiğe dayandı, oğlum uykudan uyandı, gelen gelin geri döndü, nenni oğlum nenni. Nenni nenni yaylasına, bir kuş konmuş tarlasına, beş yüz altın vermişler, kızımın uykusuna, yayladan misket elması, çenesi de bülbülyuvası, ağzı şeker hokkası, burnu kıble hurması, nenni, yavrum nenni. Nenni nenni nesi var, nizam pileli saçlı anası var, yan kahküllü babası var, nenni yavrum nenni. Nenni nenni nezesine, oğlum gitsin dezesine, dezesini evde bulamazsa, anası çeksin nazına, nenni yavrum nenni. Nenni nenni ne hal olur, gül açılır bahar olur, ben yavruma gül demem, gülün ömrü az olur nenni. Nenni nenni nen dalları, uzamış gurbet yolları, guzum anasına çok yalvarırı, nenni yavrum nenni. Nennisi Matsan yaylası, benim oğlumun gözleri Medine hurması, gelinlerin bicekcik körpesi ninni. Nenni deyip uyutayım, uyutupta büyüteyim, büyütüpte yürüteyim, yavrum uyusun nenni. Aşağı çarşı, yukarı çarşı, hep dükkânlar garşı garşı, benim oğlum paşalar başı, ninni yavrum ninni. Mangal başında kaldım, ince fikirlere daldım, trenler öttükçe, yavrumun babası geliyor sandım nenni yavrum nenni. Oğlum gelir Mardin’den, dolaşır damların ardından, hep gızla can atıvemiş, oğlancığımın derdinden, nenni, nenni, nenni. Oğlum gider deyzesine, deyzesi bek kötüymüş, alıkoymuş çemberine, e, e, e, nenni, nenni. Büyüsün nenni, büyüyünce alıvesin oğlum deyzesinin elinden al çemberi, nenni, nenni, nenni. Oğlusun bir askerin, ağlama derin derin, başak tutan ellerin, yarın bayrak duta nenni. Oğlum gelir Mardin’den, dolanır damın ardından, oğlancığım bi gız alıvemiş, , senin baban yağmurun altından, nenni. Oğlumun yanağı misket elması, çenesi bülbülyuvası, ağzı şeker hokkası, burnu Kâbe hurması, nenni yavrum nenni. Okullara gitsin tıpış tıpış, uyursa ben defter kitap galem alcen, ninni, ninni. Pisipisi mav dedi, bir kaşıcık yağ dedi, yağ olmazsa bal olsun, benim yavrum sağ olsun nenni. Rüzgârlar fısıldar ninni, gözünde uyku var ninni, yum sende güzel gözlerini ninni, minicik yavru kuş ninni, erkenden uyumuş ninni, minicik yavrum ninni. Sessizce gir yuvana küçük bir kuş gibi uyu, ay söyler sana ninni, sende rahatça uyu, göklerdeki melekler, her gece seni bekler, uyursan tez büyürsün, bizi de güldürürsün, uyu yavrum nenni. Şu dağların mazıları, dibine dökülür bazıları, anasının çifte guzusu, nenni oğlum nenni. Şu gaşıdan bir ay doğdu, al garanfil boynuna eğdi, Allah sene bene eğlence verdi, eğlence guzum eğlence guzum nenni. Şu dağların yolu düzdür, hep geceler bana gündüzdür, senin anan bek yalnızdır, şahindir guzum nenni. Şu dağların yolu diken, kör olsun bu dikenleri eken, gurbetlik belleri büken, şahindir guzum nennni. Şu garşıdan bir ay doğmuş, al garanfil boynunu eğmiş, Allah sene bene eğlence vermiş, şahindir guzum benim. Uzun uzun çam dalları, zordur onun bölmeleri, benim guzumun amcaları esnafların başı nenni. Ulu dağların çalısı dibinde koyun sürüsü, benim yavrum yalnız evlerin guzusu. Uykusu gelmiş gözüne, uyusun süzüne süzüne, anası çeksin nazına, nenni oğlum nenni. Uyusun büyüsün maşallah, babasına gavuşsun inşallah e, e, e. Uzun uzun çamın dalları, ne uzamış gurbetin yolları, endizilidir beyin golları, nenni oğlum nenni. Yumru yumak yünden olur, gaba çörek undan olur, ninni yavrum ninni. Yavrucuğum nenni, yavrum beşiğine sindi, ay gökte güler ninni, bu gece gül yüzün soldu ninni, uyusun yavrum ninni. Yavrumun uykusu gelmiş, yatmış anasının gucağına ninni, dalmış tatlı rüyalara, ninni, meleğim ninni, yuvada yavru guş ninni, erkenden uyumuş ninni, yum sende güzel gözlerini, yum artık güzel gözlerini. Kavak asmadan uzundur, asmada biten üzümdür, benim oğlum iki gözümdür, e, e, e. Goca dağın başına yağmamı dolu, guzusunu gaybedenle olmamaı deli, goynuna doldurmuş domurcuk gülü, guzum neede diye dolanıp yörü, nenni yavrum nenni. Tarlaların ekli köklü, sabanların demir gümüş oklu, benim yavrumun dayıları çifte tüfekli, nenni yavrum nenni. Aşağıdan gelen akbaba guşu, topulam topulam ine gözümün yaşı, anadan babadan gülmeyen başı, gidede yâd ellede güle mi, nenni yavrum nenni.  Goca dağlarda kar galmadı, yüreklerimde yağ galmadı, ben sene mektup yazcedim, mektubumda ye galmadı, e, e, e. Yeşil dağla direk iste, haney evle direk iste, ona dayanmaya yürek iste, nenni yavrum nenni. Bu dapla buz bağlamış, avcılar iz bağlamış guzum, seni görenle hep ağlamış, yorgun da gızım nenni, nenni de gızım nenni. Kara koyun guzulamış, guzulamış gızım guzulamış, senin annen seni özülemiş guzum nenni, yorgun guzum nenni, allı gelinim nenni, Kula yollarından kervan geçer, altın tabaklardan sular içer, yorgun gızım nenni, allı da gelinim nenni, gurbetin yolları üçdür üç, bilinmez guzum, hergün görünenler, ayda görünmez guzum nenni, yorgun gızım nenni. Afyon ekdim ocak ocak gızım,  gelde toplayalım gucak gucak gızım, ellerin gülleri açılmış, açılmış gızım, bizim de gülümüz taze tomurcuk nenni, nenni de gızım nenni, allı da gelinim nenni, yorgun gızım nenni biricik gızım nenni. Gara tavuk tepeni ninni, kulakları küpeli ninni, aldanmayın oğlanlar ninni, şimdiki gızlar şüpheli ninni, sefasından büyüdemedim, ninni, ninni de dedim uyudumadum ninni. Gara tavuk gaz gibi nenni, kanatları saz gibi nenni, nenni de derim gözüne nenni, uyusun süzüne süzüne nenni, nenni de gızım nenni. Bağların dırmığıyım nenni, ayakların dırnağıyım nenni, amcamın evinde bir gül bitmiş, ben onun yaprağıyım nenni, nenni de gızım nenni. Cici cici maması, Avrupa görmüş bey babası, çalımına bakmaz Türk abası, uyusunda büyüsün ninni. Gurbanlık goyunlara çayır yolunmaz, dermansız dertlere çare bulunmaz, ecelin önüne analar gerilmez, nenni yavrum nenni. Nenni nenni nennim şştı, golumdan mentişem düştü, ben çocuğuma nen çalarken, Ülker ıldızına gavuştu, nenni çocuğum nenni. Çaldım çaldım çifte tabancam yanmadı, dört yanıma bakdım kimim kşmsem galmadı, anadan babadan imdat gelmedi, bir mevladan medet umarım imdatları nenni. Hanna(Hanlar) senin malla senin, içi dolu gülle senin, al atını binip geçti, otuz iki Urum gızı, al çatgını telli (Dülbentlisi) senin, nenni yavrum nenni. Senin de hindi benim torbamın içinde, benim çarıklar senin kazan içinde, yavrum yatsın telli yorgan içinde, nenni yavrum nenni. Hoppula hoppula, ben oğlumu vermem topala, topal odun getirir, kızım yakar oturur, nenni yavrum nenni.
Kaynak kişiler- Meryem İğdeli(Yaş- 58) Yeşildere Mah.- Raziye Açıkgöz(Yaş 60) Karşıyaka Mah. – Raziye Yavaşoğlu(Yaş 90) Güroluk Mah. – Âlime Mustak ve Ayşe Mustak, Karşıyaka Mah. – Hatice Erdemir(Yaş 60) Yalçınkaya Mah. – Fadime Acıkara(Yaş60) Turan Mah.- Saniye Büyükdere(Yaş 50) Yeni Mah. – Gülsün Tan(Yaş 90 ) Dörteylül Mah.
 

Bu yazı 3451 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 1 Yorum