İMANIN KAZANDIRDIKLARI 29
Salih KEYİK

Salih KEYİK

İMANIN KAZANDIRDIKLARI 29

02 Temmuz 2019 - 09:05

Allah Teâla, müminleri dünya hayatında da, ahirette de sabit kavil ile tespit eder. Ve Allah Teâla, zalimleri delalete düşürür ve Allah Teâla dilediğini yapar. (İbrahim Suresi Ayet- 27)
AÇIKLAMA- Ebu Suud Efendinin tefsirinde vs. de yazılı olduğu üzere Resul-i Ekrem (S.A.V.) Efendimizden şöyle rivayet olunmuştur.” Bir mümin ölünce ruhu kabzedilir. Sonra kabre konulunca ruhu cesedine iade edilir. İki melek gelerek ona “ Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir?” diye sual ederler. O mümin de derki, “Rabbim Allah Teâlâ’dır, dinim İslam’dır, Peygamberim de Muhammet Aleyhi Vessalam’dır”. Sema tarafından da “Kulum sadıktır” diye bir nida gelir.
İşte bu ayeti kerimedeki “Tespit” bunu göstermektedir. Bütün bu muvaffakiyet imanın bir neticesidir. “Ve Allah Teâla zalimleri” de kelime-i habise sahiplerini de yani: İmanı terk ederek küfrü iltizam etmiş olanları da “Delalete” düşürür. Onları iltizam etmiş oldukları kelime-i habiseden, küfret-i asliyelerini tebdil ederek küfrü iltizam etmiş olanları da “Delalete” düşürür. Onları iltizam etmiş oldukları kelime-i habiseden fıtrat-ı asliyelerini tebdil ederek küfrü ihtiyar eylediklerinden dolayı da tarik-i haktan uzak bırakmış olur. İşte bu da kelime-i tayyibeyi bırakıp, kelime-i habiseyi ihtiyar etmenin müthiş bir neticesidir. “Ve Allah Teâla dilediğini yapar” hikmet-i ilahiyesinin muktezası olarak ehli imanı müminlerin selamet ve saadete kavuşturur. Ehli küfür nifakı da öyle felaketlere, ebedi azaplara giriftar eder. Artık her akıl sahibi bu akıbetleri düşünmeli, ona göre hareketlerini tanzim etmeli.
Kaynak İbrahim Suresi, Ayet 27
Bilmen Tefsiri, Cilt 4,  Sayfa 1690
 

Bu yazı 557 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum