YAYLA GÖLÜ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ.

27 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Buldan Yayla Gölü ” Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edildi.

YAYLA GÖLÜ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ.

27 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Buldan Yayla Gölü ” Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edildi.

YAYLA GÖLÜ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ.
Editor: admin
28 Haziran 2020 - 10:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan karar ile Buldan Yayla Gölü en üst derecede koruma altına alınmış oldu.
28 Haziran 2020 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 2668 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı aynen şöyle:
“Denizli ili Buldan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yayla Gölü doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir. 27 Haziran 2020”
 
KESİN KORUNACK HASSAS ALAN NE DEMEK?
Daha önce İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Derecede Doğal Sit alanı olarak koruma altına alınmış olan Yayla Gölü ile ilgili olarak alınan bu yeni karar ne anlama geliyor?
Resmi Gazete'de yayımlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları
 İlke Kararı'na göre, söz konusu alanlar, "kesin korunacak hassas alan", "nitelikli doğal koruma alanı", "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak sınıflandırıldı.
 
Kesin korunacak hassas alanlar, ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topografya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları olarak belirlendi.
 
Bu alanlarda, doğal afet durumunda gerekli acil müdahalelerde bulunulabilecek, madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, ayrıca toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek.
 
Kesin korunacak hassas alanlarda koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonlarınca belirlenmek şartıyla bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılmasına, güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulmasına izin verilecek.
 
Yine aynı şartlarda orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülebilecek, anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakımı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca söz konusu alanlarda ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetleri yapılabilecek, kuş gözlem kulesi kurulabilecek, bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bakım çalışmaları ve çevre temizliği yapılabilecek

Bu haber 6944 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum