GARIN GAYNATMASI


Öksürükle, tinsirikle girdi geldi Moramıdın Kahvesine  Azgınların Yusuf. Tam selam vereceği zaman yine hapşırdı.

-          Çok yaşa geberesice, diye seslendi Çapıtların Ali. Çok şakacıydı. Olur, olmaz herkese laf atar, başı beladan kurtulmazdı.

-          Ne oldu akıdeş, soğukluma oldun yalım, diye sordu Çömenlerin Kamil.

-          Akıdeş ev içere hastayız. Garı bi yede yatıbba ben bi yede. Toruna biz bakıyoz, anasına babası çalışıbba deye. Oncazı da hasda ettik. Çötcezin hasdalığı hemencik iyi olsun deye saamaşıyom. Emme illaki beyliğini etcek soğukluma, diye cevap verdi Azgınların Yusuf.

-          Enki lafın çürüğü, hiç bööle iş olur mu, iyi gari hasda olana saamaşcen, onun hasdalığı iyi olcek, sen onun hasdalığını alcen kendine geçircen, başga yeede gurma enki lafları valla güleele sene, dedi Çapıtların Ali.

Muhabbet hastalıktan çıkacaktı anlaşılan. Her konunun uzmanı Çömenlerin Kamil, oturduğu yerden herkesi susturdu gür sesiyle.

-          Ben size ne deyyom. Akıdeşle, kelle aşı, garın gaynatması yin, hasdalık yüzü bilen göömessiniz, hinciki tokturla bile ne deyo size. Garagaş mı Garatay mı ne bi hoca va, ne deyo aaşam sabah televizyonlara çıkbda, ekmek yimen, et yin, yumurta yin, kelle aşı yin, garın gaynatması yin demeyyo mu? Ondan sonra küllün küllün öğsürüsünüz ıhı böle. Bakın ben size anladıveren, bizim o yanda Garipler vardır. Her hafta goca tenkenin içinde garın gaynadırla, kelle gaynadırla, hiç hasdalık bilmezle. Zaten epey galabalıkla. Geçenle de benim baaçıda dolaşırken cevizin dibine çömeldim. Bizim evden aşaada galır oncazların evi. Sofrayı kapının önüne gurmuşla. Gocuman zeytinyağı tenkesinin altına ateşi yakmışla, goca goca odunlalan. Garın gaynadıp durula. Hatce deezem elindeki maşaylan garın gaynatmasını yasdıgecin üsdüne goyyo, bıçaklan iki bölük ediyo, gızanla hemen pelikan guşlarının balığı yudduğu gibe yuduyo. Gadıncık maşayla alıkgeliyo, daha kesmiden hemen biri duttuğu gibe duzun üsdünde gezdirip langırtdak yuduyo. Hatce deezem gızıyo galan bunlara. Elindeki maşayla vuruyo ellerine gızanların – Ülen körolmıyasıcıla, beklen üle biyon beklen, accık soğuyvesin, topulan olcesiniz- deye söyleniyo emme dinleyen kim. Sen göösen goca tenkedeki garın gaynatmasını sildile, süpürdüle. Dana garnıydı yalım. Zaten koyun garnı bile bunlara hiç gelir. Oncazla orda garın gaynatması yiyo, ben gülmekten garınlarıma ağrıla giriyo.