DAĞDERESİ BARAJI İÇİN ÖN RAPOR OLUMLU…

Yıllardan beri yapılması hep gündemde olan, ancak bir türlü herhangi bir adımın atılamadığı Dağderesi Barajı için DSİ’den olumlu ön rapor çıktı.

DAĞDERESİ BARAJI İÇİN ÖN RAPOR OLUMLU…

Yıllardan beri yapılması hep gündemde olan, ancak bir türlü herhangi bir adımın atılamadığı Dağderesi Barajı için DSİ’den olumlu ön rapor çıktı.

DAĞDERESİ BARAJI İÇİN ÖN RAPOR OLUMLU…
Editor: admin
28 Temmuz 2017 - 12:41

Son yıllarda yaşanan su yetersizliği ve kesintiler nedeniyle Buldanlılar büyük sıkıntı yaşamaktaydılar. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) geçtiğimiz yıl tankerlerle su taşıyarak bu sıkıntıyı gidermeye çalışmış ancak gene de sıkıntı aşılamamıştı.

Buldan’daki su sıkıntısını aşmak için çareler arayan DESKİ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 212. Şube Müdürlüğü’ne 08.12.2016 tarih ve 92772210-622.03-3619/E-9543 sayılı resmi bir yazı yazarak, Buldan’ın 30 yıl sonrası için planlanan su ihtiyacının 80 lt/sn olduğunu, mevcut kaynaklarla bunun karşılanmasının mümkün olmadığı, sıkıntının aşılması için yeni su kaynaklarına ihtiyaç olduğu belirtilerek gereğinin yapılması istedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Denizli 212. Şube Müdürlüğü, İnşaat Yük.Müh. M.Hakan İLHAN, Jeo.Yük.Müh. Mehmet AKGÜN, Meteoroloji Müh. İpek ŞENER, Ziraat Mühendisi Kemal TASALI, Harita Mühendisi Hasan AKTAŞ, Çevre Mühendisi Metehan ÇAKIR ve Ziraat Teknikeri Mustafa ÇETİN’den oluşan bir ekip Dağderesi bölgesinde etüt çalışmaları yaptı ve hazırladığı raporu DSİ 212. Şube Müdürlüğüne sundu. 212.Şube Müdürü Muhittin PÜSKÜL de raporu onayladı.

Raporda, öncelikle yapılması düşünülen 15 metre gövde yüksekliğindeki barajın yeterli olmayacağı, bunun için 36 metre gövde yüksekliğindeki bir baraj gerekmekte deniliyor. Raporda kısaca şu ifadeler yer alıyor:

“Baraj aks yerinde talvegden 36 metre gövde yüksekliğinde (talveg kotu 864 m) inşa edilecek baraj ile 850.000 m3 suyun depolanabileceği, arıtma tesisi ve isale hattı ile birlikte planlanarak aktif olarak 750.000 m3 suyun cazibeli olarak Buldan ilçe merkezi yerleşim yerinde içme, kullanma ve endüstri suyu temininde kullanılabileceği belirlenmiştir.

Topoğrafik olarak daha fazla suyun depolanma imkanı bulunmaktadır. Sol sahilden 825 m tünelle arıtma tesisi yerine aktarılması ve buradan içmesuyu depoları ve şebekesine cazibeli olarak aktarılması mümkün bulunmaktadır. Gövde ve göl alanı orman arazisidir ve kamulaştırma maliyeti düşüktür.”

“Göl deresi üzerinde müteferrik ölçümler bulunmamaktadır. Debisi değişken sürekli akımın bulunduğu gözlenmiştir. 08 Aralık 2016 tarihinde 10 lt/s ölçülmüştür. Yağışlı periyodda debi miktarının artabileceği, ayrıca, baraj yeri ve yağış havzasının topoğrafik yapısı nedeniyle daha fazla akımın bulunabileceği tahmin edilmektedir… Buldan DMİ 1964 – 1992 verileri incelendiğinde 695,27 mm yıllık ortalama yağış hesaplanmıştır. Baraj planlaması için yeterli olabilecek su potansiyelinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple, peryodik ölçülere en kısa sürede başlanması uygun olacaktır.”

 

Daha önce sürekli konuşulan, alanın su tutmaya elverişli olmadığı söylentileri için de raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Baraj aks yeri ve yakın civarında Prekambriyen – Paleozoyik yaşlı Menderes Masifine ait birimler yer alır. Gnays içerisinde gözlü gnays, granitik gnays, bantlı gnays birimleri yer alır. Baraj aks yerinde Menderes Masifi kalınlıkları 1 – 5 metre arasında değişen alüvyon birimleri mevcuttur. Zemin genelde duraylıdır. Sağ sahilde ilk saha gözlemlerine göre pasif heyelan mevcuttur. Herhangi bir kitle hareketi beklenmemektedir. Geçirimlilikle ilgili sonuçlar, planlama aşamasında açılacak temel sondaj kuyularından sonra belirlenmelidir. İlk incelemelere göre tespit edilen alanda gölet yapılması jeolojik ve jeoteknik açıdan uygundur.”

 

Raporun sonuç  kısmı aynen şöyle yazıyor:

“Göl deresi üzerinde belirlenen aks yerinde planlanacak baraj ile Buldan İlçe Merkezi ve civarındaki yerleşimlerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanmasının mümkün olabileceği belirlenmiştir. Konunun, içme, kullanma ve endüstri suyu temini amaçlı baraj olarak ileriki aşamada etüt edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.”

 

Bu olumlu raporla yıllardan beri yapılması istenen, ancak yok yeri çürükmüş, yok su kaçarmış gibi söylentilerle bir türlü fiiliyata geçmeyen Buldan Dağderesi Barajı için ilk adım atılmış oldu. 

Konu ile ilgili olarak konuşan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, bu projenin Buldan’ın uzun yıllardan beri istediği bir proje olduğunu belirterek, Buldan’daki su sıkıntısını çok uzun yıllar boyunca çözecek, orman içinde olması nedeniyle yeni piknik alanlarının oluşması ile turizmi canlandıracak bu projenin hayata geçmesi için atılan ilk adımı çok olumlu karşıladığını söyledi. Bu çalışmada emeği geçen her kişi ve kuruma teşekkür eden Gülbay, Buldan ve Buldanlılar olarak böyle bir çalışmada üstlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını ve bu projenin takipçisi olacaklarını söyledi. 

Bu haber 8145 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum